Regulamin

Regulamin serwisu Mabrillo

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1. Mabrillo– serwis internetowy działający pod adresem www.mabrillo.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma MAKO Maciej Kościelniak, Kamiennogórska 7/96, 60-179 Poznań,  NIP 6172109766, REGON 301935717

1.1.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w Mabrillo.

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Mabrillo, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

1.1.4. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w Mabrillo.

1.1.5. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Mabrillo i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.2. Warunki korzystania z serwisu Mabrillo

1.2.1. Rejestracja w Mabrillo jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2.2. Użytkownikiem Mabrillo może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.2.3. Rejestracji w serwisie Mabrillo dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email) lub poprzez złożenie pierwszego zamówienia.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mabrillo w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

  1. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.1.2. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata jest zaksięgowana na rachunku Mabrillo.

2.1.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w przeciągu 7 dni będzie anulowane.

2.1.4. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach.

2.3. Ceny produktów

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie Mabrillo stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

2.4. Koszty wysyłki

2.4.1. Koszty wysyłki  do Polski wynoszą 15 PLN za paczkę dostarczaną za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 15 PLN za paczkę dostarczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej 19 PLN za paczkę dostarczaną za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz 19 PLN za paczkę dostarczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.4.2. Koszty wysyłki zagranicznej wynoszą niezależnie od kraju 60 PLN. Nie ma możliwości wysyłki paczki pobraniowej poza granice Polski.

2.4.3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący

2.4.4. Koszty wysyłki naliczane są w momencie dodawania Produktów do koszyka.

2.5. Formy płatności

2.5.1. Jedną z kilku form płatności za zamówienia złożone w Mabrillo jest przedpłata.

2.5.2. Przedpłaty można dokonać online za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU wykorzystując szybkie płatności online (kartą kredytową lub e-przelewem) lub przedpłata za pośrednictwem serwisu PayPal.

2.5.3. Przedpłaty można dokonać również przelewem na konto bankowe Mabrillo:

72 1090 1131 0000 0001 2199 5946
MAKO Maciej Kościelniak
Kamiennogórska 7/96, 60-179 Poznań

Dane konta dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL33 1090 1131 0000 0001 2199 5969
MAKO Maciej Kościelniak
Kamiennogórska 7/96, 60-179 Poznań
Bank odbiorcy: Santander Bank Polska
Kod BIC/SWIFT: WBKPPLPP

2.5.4. Kolejną formą płatności za zamówienie złożone w Mabrillo jest płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze). Płatność następuje pracownikowi poczty lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.

2.6. Dostawa przesyłek

2.6.1. Zamówienia złożone i opłacone w dzień roboczy do godziny 12.00 realizujemy jeszcze tego samego dnia (pod warunkiem odpowiednich stanów magazynowych pozwalających na realizację zamówienia). Maksymalny czas wysyłki zamówienia to 14 dni roboczych.

2.6.2. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12.00 wysyłamy w kolejnym dniu roboczym (pod warunkiem odpowiednich stanów magazynowych pozwalających na realizację zamówienia). Maksymalny czas wysyłki zamówienia to 14 dni roboczych.

2.6.3. Zamówienia złożone i opłacone w weekendy lub święta wysyłamy w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym (pod warunkiem odpowiednich stanów magazynowych pozwalających na realizację zamówienia). Maksymalny czas wysyłki zamówienia to 14 dni roboczych.

2.6.4. Poczta Polska dostarcza przesyłki priorytetowe zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od momentu ich nadania.

2.6.5. Kurier dostarcza przesyłki zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu ich nadania. Przesyłki dostarczane są w dni robocze, najczęściej w godzinach 8.00 – 18.00.  Termin dostawy może ulec zmianie, może to być spowodowane miejscem dostawy lub złymi warunkami pogodowymi.

  1. ZWROTY I REKLAMACJE

3.1. Zwroty

3.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny.

3.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Mabrillo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Kupującego należy dołączyć do odsyłanego Produktu.

3.1.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)

3.1.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu wcześniej poprzez kontakt e-mail.

3.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

3.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Mabrillo najpóźniej w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

3.1.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

3.2. Wymiany

3.2.1. Wymianie podlegają Produkty, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

3.2.2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.

3.2.3. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu wcześniej poprzez kontakt e-mail.

3.2.4. Wymianę rozpatruje Mabrillo i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

3.2.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Mabrillo najpóźniej w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

3.2.6. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Mabrilo jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania.

3.2.7. W przypadku gdy Mabrillo zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, Mabrillo potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 3.1.

3.2.8. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.

3.3. Reklamacje

3.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Mabrillo. Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

3.3.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.3.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Mabrillo, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.3.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu wcześniej poprzez kontakt e-mail.

3.3.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Mabrillo.

3.3.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

4. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

4.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mabrillo, 60-179 Poznań ul. Kamiennogórska 7/96, REGON: 301935717, NIP: 6172109766.

4.1.2. Mabrillo przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.1.3. Mabrillo sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Mabrillo zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

4.1.4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.

4.1.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.

4.1.6. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

4.1.7. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie świadczącej usługę płatności online.

4.1.8. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Mabrillo jest tzw. uzasadniony interes administratora.

4.1.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.1.10. Mabrillo zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Mabrillo stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

4.1.11. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

4.1.12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Mabrillo zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

4.1.13 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI COOKIES

5.1. Wykorzystanie plików Cookies.

5.1.1. Serwis Mabrillo korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

5.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5.1.3. Pliki cookies w Mabrillo wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk “lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Mabrillo (np. agencje marketingowe).

5.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

5.1.5. Korzystając z serwisu Mabrillo, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Mabrillo i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.